Privacybeleid

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten via de website van srikandi-denhaag.nl. Voornamelijk voor klanten die een bestelling plaatsen op de website. Srikandi - Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Srikandi - Den Haag houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken
Srikandi - Den Haag verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

1.Bestelproces

Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het registreren en bij het plaatsen van je bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je bestelling, het bevestigen van je bestelling, bij de betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Geslacht
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens
 • Adresgegevens
 • Betaalgegevens
 • Betaalgegevens
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

2.Reserveerproces

Voor elke reservering die je bij Srikandi - Den Haag plaatst, vragen we je naar de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer

3.Marketing berichten

Wij verwerken daarnaast gegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder scharen wij nieuws ,kortingen en loyaliteitsprogramma’s via de e-mail.
De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van je bestelling in de zin van de GDPR. Mocht je de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen dan kan je je uitschrijven door een e-mail naar ons te sturen.
Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens

4.Cookies

Wij verwerken daarnaast ook gegevens die je indirect aan ons verstrekt. Srikandi - Den Haag maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische en statistische doeleinden.

De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website zoals;

 • Bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug halen
 • Het onthouden dat je bent ingelogd, bepaalde instellingen hebt gemaakt en bepaalde site-elementen eerder hebt gezien
 • Om de site te laten weten dat een bezoeker al eerder op des site is geweest
 • Geanoninmiseerde statistische informatie wordt gebruikt om de werking van de site te verbeteren via Google Analytics
 • Informatie over het bezoekgedrag voor marketingdoeleinden
 • Wij gebruiken de geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerfer hebt bezocht

 

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • IP-adres of app Ids
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Websitetaal

5.Fraudepreventie

Wij verwerken een deel van bovenstaande gegevens ook on fraude en misbruik te voorkomen.
De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van srikandi-denhaag.nl (fraudepreventie) te behartigen in de zin van de GDPRHoe lang wij gegevens bewaren

Wij zullen je persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij je persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

Indien jij je klantaccount sluit, zullen wij alle van jouw opgeslagen gegevens verwijderen. Indien je gegevens om wettelijke redenen niet volledig verwijderd kunnen worden of niet nodig is, worden de betreffende gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking.

 

Delen met derden

Srikandi - Den Haag verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

 • Software providers
 • Implementatie partners

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor dezelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Srikandi-Den Haag blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Inzage, wijzigen en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of indien nodig te wijzigen. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons proces, kan je contact met ons opnemen. Je kunt je hiervoor wenden tot info@srikandi-denhaag.nl.

 

Beveiliging

Srikandi - Den Haag neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het gevoel hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van het misbruik, neem dan contact met ons op via: info@srikandi-denhaag.nl.


Contactgegevens

Adres: Vuursteen 5
2497 CZ Den Haag(Ypenburg Centrum)
Tel: 070-3901217
E-mail: info@srikandi-denhaag.nl
Website: www.srikandi-denhaag.nl